Ungdomskommittén

Ungdomskommittén 2022/2023 består av följande personer:

- Amanda Andersson (ansvarig)
- Robert Kaneby
- Ronja Edvall
- Carl Weiman

UK söker fler personer. Vill du vara med eller kanske känner någon som kan vara lämplig så kontakta ansvarig (Amanda) eller ordförande i styrelsen (Tony). 

Senast uppdaterad: 23-05-18 av Amanda Andersson