Tränarutbildningar

Skånes BFs visioner för tränare.

Skånes BF strävar efter att få så många tränare som möjligt, som är verksamma inom distriktet, att gå de nya tränarutbildningarna, alternativt uppdatera sig. Här nedan listas några av de fördelar vi ser:

  • Vi tror att de nya utbildningarna som är baserade på ETBFs material kommer ge fler bättre bowlare eftersom det bevisligen finns mängder med bowlare på allra högsta nivå i världen som bowlar med den tekniken.
  • Vi tror att fler tränare kommer känna sig säkrare i sin tränarroll eftersom materialet är så mycket mer omfattande än det förra svenska materialet.
  • Med tanke på att man som tränaren behöver bli godkänd för att få sin certifiering säkerhetsställer det att tränaren är utbildad och kunnig vilket kan kännas tillförlitligt hos de bowlare alternativt klubbar som ska träna för tränaren.
  • Vi tror att fler utbildade tränare ger både bättre bowlare men även fler bowlare över tid då det nya materialet lär ut en bowling som är mer ergonomiskt riktig, alltså mer skonsam för kroppen.
  • Vi tror att samarbetet mellan barn och ungdomar i våra träningsgrupper kommer gå lättare om tränarna i träningsgrupperna och tränarna hemma utgår från samma grund.

    För frågor kring tränarutbildning kontakta någon i Skånes BFs utbildningskommitté:

Amanda Andersson, amandasbowling@hotmail.com Annette Petersson, annette.petersson@skanesbf.se

Förtydligande gällande förkortningar:

ETBF = European Tenpin Bowling Federation

Skånes BF = Skånes Bowlingförbund

SvBFs förtydligande gällande tränarutbildningar

Senast uppdaterad: 22-12-22 av Tim Davidsson