Vill ni bli fler i er förening? Behöver ni stöd och råd för att komma igång med rekrytering?

Kontakta oss, vi finns här för att hjälpa er. Vi kan hjälpa till med ekonomiskt stöd, tränare, planeringshjälp och genomförande.

Vad vi behöver från er är en vilja att bli fler, vilka målgrupper ni vill nå
och vad er målsättning med rekryteringen är. Vi behöver även en kontaktperson i föreningen som kommer vara aktiv i projektet.

Kontakta: Pia Elfström

Senast uppdaterad: 23-12-06 av Annette Petersson