Skånes Bowlingförbunds anslutna föreningar kallas till årsmöte 2024. Kallelse skickas ut i augusti.

Med anledning av det låga deltagarantalet på våra årsmöten på senare år, så kommer årsmötet att genomföras digitalt via Teams. Eftersom ett digitalt årsmöte ställer lite nya krav på samtliga deltagare, så kommer vi att skicka ut en instruktion kring mötets genomförande, dagen innan mötet. .

Årsmötet hålls Torsdagen den 12 september 2024 kl. 18.30. Länk skickas till anmälda den 11 september.

Senast uppdaterad: 24-06-13 av Annette Petersson