Skånes Bowlingförbunds anslutna föreningar kallas till årsmöte 2023. Kallelse skickas ut i augusti.

Med anledning av det låga deltagarantalet på våra årsmöten på senare år, så kommer årsmötet, på prov, att genomföras digitalt via Teams i ett försök att få ett ökat deltagarantal. Eftersom ett digitalt årsmöte ställer lite nya krav på samtliga deltagare, så kommer vi att skicka ut en instruktion kring mötets genomförande, dagen innan mötet. .

Efter årets årsmöte kommer vi att göra en utvärdering om hur kommande årsmöten skall genomföras.

Årsmötet hålls Torsdagen den 14 september 2023 kl. 18.30. Länk skickas till anmälda den 13 september.

Senast uppdaterad: 23-08-17 av Annette Petersson